(Fursad Shaqo) Shaybaariiste (Laboratory Technician) – Mogadishu, Somalia

Mogadishu City Hospital

(Fursad Shaqo) Shaybaariiste (Laboratory Technician) – Mogadishu, Somalia

 

Mogadishu City Hospital

QaranJobs.com

 

Wargelin Shaqo
Waxaa dhamaan la’ogeysiinaya shaqo doonayaasha in Mogadishu City Hospital ay ka banaan tahey fursad shaqo sheybaariiste ah.
Arji qabashada waxey ku’egtahey 22-06-2021 3pm.
Wixii faafahin ah, Fadlan ka’aqri waraaqda hoose.

 

QaranJobs.com

……………………………………………………………………

PLEASE JOIN US – QARAN JOBS

Follow us on Social Media:

Facebook Page: https://www.facebook.com/QaranJobs.so  

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/somaliajobs

Linkedin: https://so.linkedin.com/company/qaranjobs

Twitter: https://twitter.com/QaranJobs

Instagram: https://www.instagram.com/qaranjobs

error: Content is protected !!