FURSADO SHAQO BANAAN – MACALIN ARABIC & ENGLISH – Hargeisa, Somaliland

Umul Qur’aan Schools

FURSADO SHAQO BANAAN – MACALIN ARABIC & ENGLISH – Hargeisa, Somaliland

FURSADO SHAQO BANAAN – MACALIN ARABIC & ENGLISH
Maamulka dugsiyada Umul Qur’aan waxa ay ogaysiinayaan Bulsho waynta Somaliland in dugsiga uu ka bannaan yahay Macalimiinta Maadadooyinka Af-ingiriisiga & Af-Carabida.
Shuruudaha laga rabo Macalinka:
1. In uu sito Shahaado jaamacadeed oo Education ah amma Aqoon u dhigmanta
2. In uu khibrad macalinimo leeyahay ugu yaraan 3 sanno, isla markaana wax ka soo dhigay dugsiyo la aqoonsan yahay
3. In uu ku xoogan yahay maamulitaanka Fasalka iyo ka war haynta ardayda
4. In uu aqoon u leeyahay dajinta qorshaha manhajka iyo dhamaystirkiisa (Scheme of work)
5. In uu ku xeel dheer yahay diyaarinta qorshaha Casharka (Lesson plan)
6. In uu qaatay tabobarro macalinimo isla markaana aqoon u leeyahay cilmi nafsiga caruurta (Child Psychology)
7. Inuu ka diiwaan-gashan yahay Wasaaradda Waxbarashada & Sayniska

QAABKA LOO CODSANAYO SHAQOOYINKAN:

Haddii aad tahay tartame buuxin kara shuruudaha sare, fadlan ku soo dir CV-gaaga oo ay la socto warqadda codsiga shaqada (Application letter) iyo dhukumantiyada nidaamiga ah email kan: Umulquranschools@gmail.com ama si toos ah u keen Xafiiska dhexe ee dugsiyada Umul Qur aan kahor 18 June 2021.
Kala xidhiidh wixii xog raadin ah 063 4747718, 063 3333356 

………………………………………………………………………………………

PLEASE JOIN US – QARAN JOBS

Follow us on Social Media:

Facebook Page: https://www.facebook.com/QaranJobs.so  

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/somaliajobs

Linkedin: https://so.linkedin.com/company/qaranjobs

Twitter: https://twitter.com/QaranJobs

Instagram: https://www.instagram.com/qaranjobs

To apply for this job email your details to Umulquranschools@gmail.com

error: Content is protected !!